viernes, 8 de mayo de 2015

Programa electoral de Compromís per Relleu: COMPROMIS


Programa electoral de Compromís per Relleu:24M2015.

http://compromisperrelleu.blogspot.com.es/2015/05/programa-electoral-de-compromis-per.html

(en Valencià).
Programa electoral de Compromís per Relleu:
           
1. Àmbit econòmic.
            1.1 La promoció de Relleu.
            1.2 Mercat central/Casa del fester.
            1.3 Jóvens emprenedors.
            1.4 Borsa d'ocupació municipal i pública.
            1.5 Auditories de calitat.
            1.6 Parcel·les per treballar la terra.
            1.7 Fomentar el turismo.
1.8 Presupostos participatius (Associacíons de Veïns).
2. Àmbit social.
            2.1 Tallers per a la gent del poble.
            2.2 Integració en la vida del poble.
            2.3 Habilitació de cases a baix preu.
            2.4 La millora de la connectivitat a la xarxa en poble.
            2.5 Promoure la vida al carrer.
3. Àmbit educatiu.
            3.1 Excursions per complementar els estudis dels xiquets.
            3.2 La participació activa dels veïns a l'ajuntament.
            3.3 Concursos i tallers educatius.
            3.4 Recuperació del patrimoni històric immaterial
                  (tradició, constums, històries...).

 (en Castellano)
Programa electoral de Compromís per Relleu:

1. Ámbito económico.
            1.1 La promoción de Relleu.
            1.2 Mercado central/Casa del festero.
            1.3 Jóvenes emprendedores.
            1.4 Bolsa de ocupación municipal y pública.
            1.5 Auditorias de calidad.
            1.6 Parcelas para trabajar la tierra.
            1.7 Fomentar el turismo.
            1.8 Presupuestos participativos (Asociaciones de Vecinos).
2. Ámbito social.
            2.1 Talleres para la gente del pueblo.
            2.2 Integración en la vida del pueblo.
            2.3 Habilitación de hogares a bajo precio.
            2.4 La mejora de la conectividad a la red en el pueblo.
            2.5 Promover la vida en la calle.
3. Ámbito educativo.
            3.1 Excursiones para complementar los estudios de los niños.
            3.2 La participación activa de los vecinos en el ayuntamiento.
            3.3 Concursos i talleres educativos.
            3.4 Recuperación del patrimonio histórico inmaterial

                 (tradiciones, costumbres, historias...).

No hay comentarios:

Publicar un comentario