viernes, 14 de julio de 2017

20170712-RELLEU- Monica Oltra ( VicePresidenta i Consejera d'igualdad i Politiques Inclusives- Diputada per Compromís- de la Generalitat Valenciana-. El 12 de Juliol de 2017 , va visitar RELLEU.

20170712V 0 RELLEU Monica Oltra Emaus 12 07 2017 Noticiari PR Compromis 93 1mb 2m28s https://youtu.be/bvXLQKzL_o4 
   
 20170712V 1 RELLEU Monica Oltra Emaus 12 07 2017 PR Compromis 138 4mb 3m46s https://youtu.be/9i1o2aOc63M 
 20170712V 2 RELLEU Monica Oltra Emaus 12 07 2017 PR Compromis 125 2mb 3m24s https://youtu.be/PGvllWJKtl0

Resultat d'imatges de RELEU EMAUS MONICA OLTRA

NOTA DE PRENSA

EN VALENCIÀ:

Oltra anuncia la continuidad del servicio de los centros gestionados por Emaús en Alicante

    La Fundació Salut i Comunitat es fa càrrec de la gestió dels 10 centres que, fins ara, gestionava l'empresa Emaús .

- Oltra destaca la col·laboració dels ajuntaments amb la Conselleria 'en una negociació llarga i complicada' per a mantindre aquests centres i llocs de treball.

-                 
(12/07/2017) 

   La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assegurat a Relleu que la continuïtat del servei dels centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, dones víctimes de violència de gènere i xiquets i xiquetes en situació de desprotecció, que fins ara prestava l'empresa Emaús està garantida després que la Fundació Salut i Comunitat haja assumit la seua gestió. 

   Oltra ha visitat les localitats de Relleu i Altea, on se situen la majoria d'aquests deu centres, dels quals ha visitat el centre ocupacional 'Rincón del Clot' per a persones amb diversitat funcional a Relleu, i el centre de protecció per a xiquets i xiquetes tutelades per la Generalitat 'Altea'. Així mateix s'ha reunit amb els alcaldes i els treballadors dels equips municipals de tots dos municipis. 

   La gestió dels dos centres i 4 més fins ara gestionats per Emaús ha sigut assumida per la Fundació Salut i Comunitat a través d'un contracte d'emergència "per a poder continuar i no perdre cap dia d'atenció i assistència als seus usuaris", i en el mes d'octubre es procedirà a un contracte de licitació d'urgència "per a donar una estabilitat a aquesta situació transitòria", ha assenyalat la vicepresidenta. 

   La vicepresidenta satisfeta per l'acord 

   Oltra s'ha mostrat molt satisfeta amb els bons resultats "d'una negociació llarga i complicada" en la qual tant els ajuntaments dels municipis on es situen aquests centres com la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "han col·laborat i treballat amb l'objectiu comú de mantenir aquests centres oberts" i els llocs de treball que porten aparellats. 

   Cal recordar que l'empresa Emaús es trobava en procés de liquidació després d'entrar en concurs de creditors, amb un deute de 21 milions d'euros, 5 d'ells amb la Seguretat Social. A més, els treballadors dels centres estan afectats per un ERE d'extinció que està pendent de resolució judicial. 

   En total són 10 centres els que s'han vist afectats per aquesta situació amb 126 persones usuàries dels mateixos, la majoria persones menors d'edat, i 134 treballadors i treballadores. 

   La vicepresidenta ha explicat que en aquests dos últims anys, des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha treballat perquè la situació econòmica per la qual travessava l'empresa "no afectara al servei i tracte que reben els usuaris dels centres", i ha destacat que s'ha aconseguit "gràcies a la professionalitat de les persones que treballen en ells". 

   Amb aquest objectiu, des de la Conselleria s'han mantingut reunions periòdiques amb els treballadors de Emaús i s'han fet múltiples gestions per a garantir el pagament dels seus salaris i el manteniment dels seus llocs de treball. Així mateix, s'ha estat permanentment en contacte amb l'administrador concursal i s'han realitzat nombroses gestions perquè una altra empresa es fera càrrec del contracte de gestió d'aquests centres. 

   Oltra ha afegit que la situació que ha patit Emaús és un exemple més de mala gestió de l'antic govern, "que va continuar contractant amb una entitat que tenia un deute de 21 milions d'euros". 

   Serveis socials reforçats 

   Després de la reunió mantinguda amb els treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament de Relleu, la vicepresidenta ha assenyalat l'aposta que des de la Conselleria s'està fent per la "remunicipalització" dels serveis socials a través de la "atenció base", amb un increment pressupostari que va a permetre "dotar d'un major finançament als municipis per a la contractació de professionals que formaran part dels equips multidisciplinaris". 

   En el cas dels municipis de Finestrat, Relleu, Orxeta i Sella, la Conselleria ha destinat enguany 85.086 euros per a la contractació del personal de l'equip base, quantitat que s'ha incrementat en un 130 per cent respecte als 37.135 euros de l'any passat. 

   L'augment de personal "repercuteix en una millor atenció a les persones" ha indicat Oltra, qui ha explicat que amb les inversions realitzades des del seu departament en aquesta zona "les ràtios de professionals per habitant passen d'un professional cada 6.658 habitants en 2016, a un per cada 2.756 a la final d'any".  Font: Pàgina web: 


Resultat d'imatges de RELEU EMAUS MONICA OLTRA
NOTA DE PRENSA
EN CASTELLANO:
Oltra anuncia la continuidad del servicio de los centros gestionados por Emaús en Alicante
12/07/2017
   -La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado en Relleu que la continuidad del servicio de los centros de atención a personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género y niños y niñas en situación de desprotección, que hasta ahora prestaba la empresa Emaús, está garantizada después de que la Fundación Salud y Comunidad haya asumido su gestión. 

   -Oltra ha visitado las localidades de Relleu y Altea, donde se ubica la mayoría de estos diez centros, de los que ha visitado el centro ocupacional 'Rincón del Hoyo' para personas con diversidad funcional, en Relleu, y el centro de protección para niños y niñas tuteladas por la Generalitat 'Altea'. Asimismo, se ha reunido con los alcaldes y los trabajadores de los equipos municipales de ambos municipios. 

   -La gestión de ambos centros y 4 más hasta ahora gestionados por Emaús ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia, "para poder continuar y no perder un sólo día de atención y asistencia a sus usuarios", y en el mes de octubre se procederá a un contrato de licitación de urgencia "para dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha señalado la vicepresidenta. 

   -La vicepresidenta satisfecha por el acuerdo 

   -Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de una negociación larga y complicada" en la que, tanto los ayuntamientos de los municipios donde su ubican estos centros como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, "han colaborado y trabajado con el objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los puestos de trabajo que llevan aparejados. 

   -Cabe recordar que la empresa EMAUS se encontraba en proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social. Además, los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de extinción que está pendiente de resolución judicial.  

   -En total, son 10 centros los que se han visto afectados por esta situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras. 

   -La vicepresidenta ha explicado que en estos dos últimos años, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros", y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos". 

   -Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Asimismo, se ha estado permanentemente en contacto con el administrador concursal y se han realizado numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del contrato de gestión de estos centros. 

   -Oltra ha añadido que, la situación que ha padecido Emaús es un ejemplo más de mala gestión del antiguo gobierno, "que continuó contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros". 

   -Servicios sociales reforzados 

   -Tras la reunión mantenida con los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Relleu, la vicepresidenta ha señalado la apuesta que desde la Conselleria se está haciendo por la "remunicipalización" de los servicios sociales a través de la "atención base", con un incremento presupuestario que va a permitir "dotar de una mayor financiación a los municipios para la contratación de profesionales que formarán parte de los equipos multidisciplinares". 

   -En el caso de los municipios de Finestrat, Relleu, Orxeta y Sella, la Conselleria ha destinado este año 85.086 euros para la contratación del personal del equipo base, cantidad que se ha incrementado en un 130 por ciento respecto a los 37.135 euros del año pasado. 

   -El aumento de personal "repercute en una mejor atención a las personas" ha indicado Oltra, quien ha explicado que con las inversiones realizadas desde su departamento en esta zona "las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional cada 6.658 habitantes en 2016, a uno por cada 2.756 a finales de este año".Fuente: Pagina Web: 

Més informació:

20170712-RELLEU- Monica Oltra ( VicePresidenta i Consejera d'igualdad i Politiques Inclusives- Diputada per Compromís- de la Generalitat Valenciana-. El 12 de Juliol de 2017 ,va visitar  RELLEU.

20170712S-RELLEU.Monica Oltra,visita el Centre Emaus de RELLEU, i visita RELLEU.
Fuente:Radio Onda Cero Marina Baixa, programa:Más de Uno Marina Baixa (13/07/2017)

20170712-Nota de Prensa de la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana:
Mónica Oltra. (12/07/2017).

20170712S-Oltra anuncia la continuidad del servicio de los centros gestionados por Emaús en Relleu y Altea.-Audio entrevista.Relleu (12/07/2017).
- Declaraciones de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra: http://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20170712/audio/MOltra_VICE__Altea_y_Relleu.mp3 +++++EL MUNDO.ES+++++++++++++++++++++++++++++++


Mónica Oltra con alcaldes de Altea, L'Alfas, Benissa, El Verger i Polop para explicar la solución a los centros de la asociación Emaús GVA

++++++INFORMACION.ES++++++++++++++++++++++++++++++
Mónica Oltra anuncia en Altea que los centros de Emaús los gestionará una fundación 
20170714-Información.es/Benidorm/MarinaBaixa-Noticias de Altea.

Mónica Oltra anuncia en Altea que los centros de Emaús los gestionará una fundación

La vicepresidenta del Consell asegura que se mantienen los puestos de trabajo e incluso que se aumentará la plantilla 

14.07.2017 | 01:11
La implicación de los alcaldes «ha sido determinante», según la dirigente.
Los centros de atención a los menores tutelados en situación de desprotección, las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas con diversidad funcional y los mayores de las comarcas Marina Baixa y Marina Alta que estaban siendo gestionados por la Asociación Emaús (entidad que en mayo de 2015 entró en concurso de acreedores con una deuda total de 23 millones de euros, de los que 5 se le deben a la Seguridad Social y los otros 18 millones a sus 300 trabajadores y a los bancos) han pasado a ser atendidos por la Fundación Salud y Comunidad desde el pasado 30 de junio, según informó ayer por la tarde en Altea la vicepresidenta del Gobierno Valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tras reunirse con los alcaldes y concejales de este municipio, Polop de la Marina, Benissa, El Verger y L'Alfàs del Pí, donde Emaús tiene presencia

La vicepresidenta visitó por la mañana el centro ocupacional «Rincón del Hoyo» para personas con diversidad funcional, en Relleu, y por la tarde estuvo en el centro «Los Arcos de Altea» de protección para niños y niñas tuteladas por la Generalitat en esta villa.Mónica Oltra señaló que la implicación de los alcaldes de los pueblos donde Emaús tiene centros de acogida «ha sido determinante y clave para la resolución de un problema que era muy grave porque afectaba a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: muchos niños y niñas en situación de desamparo, mujeres maltratadas, personas con diversidad funcional y personas mayores». Según la vicepresidenta, el hecho de que estos centros de Emaús «pasaran por una situación inviable e inabordable porque ya estaba judicializada con un concurso de acreedores», hizo que «iniciáramos un proceso que ha durado un año y medio para buscar una solución» y que los centros «pudieran seguir subsistiendo» intentando evitar el traslado de los usuarios a otros centros «para no producirles un impacto y un desahucio emocional», además de evitar «la pérdida de puestos de trabajo». Oltra indicó que en estos últimos 18 meses «la Conselleria ha mediado con el juzgado y hemos buscado que la Fundación Salud y Comunidad, organización de Barcelona sin ánimo de lucro y de ámbito estatal, se hiciera cargo de los centros que llevaba Emaús».

Trabajadores ejemplares


La vicepresidenta agradeció la labor de los trabajadores de Emaús, que tenían un expediente de regulación de empleo (ERE), y los que calificó de «ejemplares por su paciencia sacrosanta y su motivación de servicio hacia unos niños y personas discapacitadas, sin cobrar sus nóminas y aguantando el tipo a pesar de que les costaba dinero ir a trabajar».

Al respecto, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, indicó que se ha conseguido «un contrato de emergencia con todos ellos por la Fundación Salud y Comunidad para que hubiera continuidad en el servicio sin perder un solo día». Así mismo, anunció que habrá un aumento de plantilla, «no solo para estos centros de menores sino para todos los que están tutelados por la Generalitat» porque «planteamos que cada niño tenga un trato más individualizado».

La vicepresidenta del Consell aseveró que «ha habido un final feliz para un problema grave que amenazaba la pérdida de estos centros de tutela en las comarcas de la Marina Baixa y Marina Alta, además de que se mantienen los puestos de trabajo».
+++ALICANTEPLAZA.ES+++++++++++++
20170712-AlicantePlaza.es- La Fundación Salud y Comunidad asume los centros de menores de Emaús de Altea y Relleu.
Alicante Plaza - Altea , RELLEU, Monica Oltra.
ALTEA (EFE). La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este miércoles que está garantizada la continuidad del servicio de los centros de atención a personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género y niños y niñas en situación de desprotección que hasta ahora prestaba la empresa EMAUS. Eso es así porque la Fundación Salud y Comunidad ha asumido la gestión de los citados centros.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trasladado a las localidades de Relleu y Altea, donde se ubica la mayoría de esos centros, según un comunicado de la Generalitat. En concreto, Oltra ha visitado el centro ocupacional 'Rincón del Hoyo' para personas con diversidad funcional, en Relleu, y el de protección para niños y niñas tuteladas por la Generalitat 'Altea'. También se ha reunido con los alcaldes y los trabajadores de los equipos municipales de ambos municipios.

La gestión de ambos centros y cuatro más hasta ahora gestionados por EMAUS ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia para "poder continuar y no perder un solo día de atención y asistencia a sus usuarios", ha señalado la vicepresidenta.

El próximo mes de octubre se procederá a un contrato de licitación de urgencia para dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha avanzado. Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de una negociación larga y complicada" en la que tanto los ayuntamientos de los municipios donde se sitúan estos centros como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "han colaborado y trabajado con el objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los empleos que llevan aparejados.

Según la nota de prensa de la Generalitat, "la empresa EMAUS se encontraba en proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social". "Además, los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de extinción que está pendiente de resolución judicial", añade.

En total, son diez centros los que se han visto afectados por esta situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras. Oltra ha destacado que, en estos dos últimos años, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros", y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos".

Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, asegura el comunicado. También se ha estado permanentemente en contacto con el administrador concursal y se han realizado numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del contrato de gestión de estos centros.

Según Oltra, la situación que ha padecido EMAUS es un ejemplo más de "mala gestión" del antiguo gobierno, del PP, que "continuó contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros".

Tras la reunión con los empleados de los servicios sociales del Ayuntamiento de Relleu, la vicepresidenta ha destacado la apuesta que desde la Conselleria se está haciendo por la "remunicipalización" de los servicios sociales a través de la "atención base", con un incremento presupuestario.

Ello permitirá "dotar de una mayor financiación a los municipios para la contratación de profesionales que formarán parte de los equipos multidisciplinares", según ha asegurado.

En el caso de los municipios de Finestrat, Relleu, Orxeta y Sella, la Conselleria ha destinado este año 85.086 euros para la contratación del personal del equipo base, cantidad que se ha incrementado en un 130 por ciento respecto a los 37.135 euros del año pasado.

El aumento de personal "repercute en una mejor atención a las personas", según Oltra, quien ha indicado que, con las inversiones realizadas desde su departamento en esta zona, "las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional por cada 6.658 habitantes en 2016 a uno por cada 2.756 a finales de este año".
+++ALICANTEPLAZA.ES+++++++++++++
Mónica Oltra en su visita a Relleu. Foto AP
20170713-AlicantePlaza.es -La Fundación Salud y Comunidad releva a Emaús: los empleados siguen con 6 nóminas pendientes.
Miquel González
13/07/2017-ALICANTE. Emaús ya tiene sucesor. Desde el pasado 1 de julio, la Fundación Salud y Comunidad ha tomado el relevo en los 11 centro de menores, discapacitados y víctimas de violencia de género de la fundación con sede en Altea, distribuidos por las comarcas de la Marina Alta y Baixa. Los trabajadores están satisfechos con el cambio, pese a que arrastran seis nóminas por cobrar -tres de los últimos meses y otros de meses anteriores- y agradecen la respuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en palabras de Daniel Montiel, presidente del comité de empresa. 
La gran incógnita es saber qué pasar con el ERE pendiente sobre Emaús, que afectaba a una parte de su plantilla. De momento, existe la continuidad del personal. Las nóminas pendientes deberán ser pagadas por los ingresos que todavía pueda recibir la fundación, de pagos atrasados o por los obtenga con la venta de los bienes, dentro de la fase de liquidación -en la que se encuentra ya actualmente-, aunque hay acreedores prioritarios como la Seguridad Social, a la que se le adeudan 5 millones. 
La gestión de ambos centros -Relleu y Altea- y cuatro más ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia para "poder continuar y no perder un solo día de atención y asistencia a sus usuarios", ha señalado la vicepresidenta en su visita a ambos municipios.

El próximo mes de octubre se procederá a un contrato de licitación de urgencia para dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha avanzado. Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de una negociación larga y complicada" en la que tanto los ayuntamientos de los municipios donde se sitúan estos centros como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "han colaborado y trabajado con el objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los empleos que llevan aparejados.

"La empresa EMAUS se encontraba en proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social". "Además, los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de extinción que está pendiente de resolución judicial", según la información facilitada por la Conselleria de Bienestar Social.

En total, son diez centros los que se han visto afectados por esta situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras. Oltra ha destacado que, en estos dos últimos años, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros", y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos".

Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, asegura el comunicado. También se ha estado permanentemente en contacto con el administrador concursal y se han realizado numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del contrato de gestión de estos centros.

Según Oltra, la situación que ha padecido EMAUS es un ejemplo más de "mala gestión" del antiguo gobierno, del PP, que "continuó contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros".
+++++RADIO ALICANTE- SER-++++++++++Resultat d'imatges de RELEU EMAUS MONICA OLTRA
20170712-CadenaSer.Com Oltra anuncia la continuidad de los centros gestionados por EMAUS
AlicanteLa vicepresidenta del Consell y consella de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en Relleu, ha asegurado que está garantizada la continuidad del servicio de los centros de atención a personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género y menores en situación de desportección que hasta ahora prestaba la empresa EMAUS. Ello después de que la Fundación Salud y Comunidad haya asumido su gestión.
Oltra, que se ha desplazado a Relleu y Altea donde ha visitado el centro ocupacional "Rincón del Hoyo" y el centro de protección para niños y niñas tuteladas por la Generalitat "Altea". También se ha reunido con alcaldes y trabajadores de ambos municipios.

La gestión de estos centros, y cuatro más hasta ahora gestionados por EMAUS ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia para "no perder un solo día de atención y asistencia a los usuarios", ha dicho. En el mes de octubre se procederá a un contrato de licitación de urgencia"para dar una estabilidad a esta situación transitoria".
Oltra ha destacado la intensa negociación y recordado la situación en la que se encontraba la empresa EMAUS, en proceso de liquidación trar entrar en concurso de acreedores, con una deuda de 23 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social. Además, los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de extinción que está pendiente de resolución judicial.
Mónica Oltra que también ha arremetido contra la gestión del anterior gobierno popular destacando que "el agujero es muy grande, y que alguien ha faltado en su vigilancia porque cuando el actual Consell llegó al gobierno valenciano el agujero estaba hecho, se detectó rápidamente y alguno había vigilado los años anteriores". "Para recibir una subvención hay que estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social, por lo que la alarma tenía que haber saltado antes".
++++++++EL MUNDO++++++++++++++++++++++

20170712-ElMundo.es_Oltra anuncia la continuidad del servicio de los centros que prestaba Emaús en Relleu y Altea .http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/07/12/59664328268e3e3b448b4644.html 


El Mundo.es- 12-Julio-2017.
La gestión de ambos centros y cuatro más ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que está garantizada la continuidad del servicio de los centros de atención a personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género y niños y niñas en situación de desprotección que hasta ahora prestaba la empresa EMAUS. Eso es así porque la Fundación Salud y Comunidad ha asumido la gestión de los citados centros.
La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trasladado este a las localidades alicantinas de Relleu y Altea, donde se ubica la mayoría de esos centros, según un comunicado de la Generalitat.
En concreto, Oltra ha visitado el centro ocupacional 'Rincón del Hoyo' para personas con diversidad funcional, en Relleu, y el de protección para niños y niñas tuteladas por la Generalitat 'Altea'.
También se ha reunido con los alcaldes y los trabajadores de los equipos municipales de ambos municipios.
La gestión de ambos centros y cuatro más hasta ahora gestionados por EMAUS ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia para "poder continuar y no perder un solo día de atención y asistencia a sus usuarios", ha señalado la vicepresidenta.
El próximo mes de octubre se procederá a un contrato de licitación de urgencia para dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha avanzado.
Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de una negociación larga y complicada" en la que tanto los ayuntamientos de los municipios donde se sitúan estos centros como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "han colaborado y trabajado con el objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los empleos que llevan aparejados.
Según la nota de prensa de la Generalitat, "la empresa EMAUS se encontraba en proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social".
"Además, los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de extinciónque está pendiente de resolución judicial", añade.
En total, son diez centros los que se han visto afectados por esta situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras.
Oltra ha destacado que, en estos dos últimos años, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros", y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos".
Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, asegura el comunicado.
También se ha estado permanentemente en contacto con el administrador concursal y se han realizado numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del contrato de gestión de estos centros.
Según Oltra, la situación que ha padecido EMAUS es un ejemplo más de "mala gestión" del antiguo gobierno, del PP, que "continuó contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros".
Tras la reunión con los empleados de los servicios sociales del Ayuntamiento de Relleu, la vicepresidenta ha destacado la apuesta que desde la Conselleria se está haciendo por la "remunicipalización" de los servicios sociales a través de la "atención base", con un incremento presupuestario.
Ello permitirá "dotar de una mayor financiación a los municipios para la contratación de profesionales que formarán parte de los equipos multidisciplinares", según ha asegurado.
En el caso de los municipios alicantinos de Finestrat, Relleu, Orxeta y Sella, la Conselleria ha destinado este año 85.086 euros para la contratación del personal del equipo base, cantidad que se ha incrementado en un 130 por ciento respecto a los 37.135 euros del año pasado.
El aumento de personal "repercute en una mejor atención a las personas", según Oltra, quien ha indicado que, con las inversiones realizadas desde su departamento en esta zona, "las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional por cada 6.658 habitantes en 2016 a uno por cada 2.756 a finales de este año".
++++++++ALICANTEPLAZA.ES++++++++++++++++++++
20170503-HOY SE RESUELVE EL CONCURSO DE ACREEDORES 
El patrimonio del fundador de Emaús, ¿la solución para evitar el ERE de 300 trabajadores?

 Los alcaldes de los municipios de la Marinas con los trabajadores de Emúas. Foto AP
La situación que vive la organización Emaús, con sede en Altea, pero que presta servicio a menores y mujeres tuteladas, entre otros, en varios municipios de las comarcas de las Marinas, es dramática. Está inmersa en un procedimiento por ERE que podría llevar al desmantelamiento de la empresa y de los centros de atención a menores y ancianos. Y hoy, el juez de lo mercantil debe dar una solución: si no hay respuesta de la Seguridad Social, a la que se le adeudan seis millones, puede decretar el ERE forzoso, lo que significaría que el servicio que presta en la actualidad la organización se trasladaría en otros centros, como ya ha anunciado la consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, y los trabajadores serían despedidos.
Por el momento, los alcaldes de Altea, l'Alfàs del Pi, Polop de la Marina, Relleu, El Verger, Benissa y Calp han suscrito este martes un documento dirigido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para pedirle que la Seguridad Social "no obligue a asumir a las empresas interesadas en dar continuidad a los servicios sociales la deuda de 6 millones de euros contraída por Emaús. Exponen que de lo contrario no sería viable que "otras empresas pudieran hacerse cargo de la gestión de los centros" y se garantizaría la continuidad de los servicios que prestan.
En caso contrario, temen que las empresas interesadas retiren su oferta y el juez ejecute el ERE que supondría que "todos los centros dependientes de la asociación sean desmantelados" y, por tanto, al despido de 300 trabajadores. Además los usuarios serían trasladados y en el caso de los menores se verían obligados a abandonar sus casas y colegios para "enfrentarse de nuevo a la difícil tarea de la adaptación", según ha denunciado los alcaldes.
Además de los alcaldes, los partidos políticos también han tomado parte en la cuestión. La carta firmada por los alcaldes será entregada en mano el próximo jueves en el Congreso de los Diputados por diputados del Partido Popular, PSOE y Compromís, aunque se buscará el respaldo de diputados de otras fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos. Se busca agilizar la situación. El subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, también ha tomado cartas en el asunto y ha convocado a todos los alcaldes a una reunión el viernes para conocer de primera mano la situación del Emaús: 290 menores y mujeres atendidas, que pueden quedar desplazados de sus habitáculos habituales, y 300 trabajadores, que llevan ya 7 meses sin cobrar sus nóminas, acaben en la calle.
La delegación de menores del Comité de Empresa de Emaús también ha mantenido una reunión con el secretario autonómico de Bienestar Social en la que se ha acordado solicitar al juez encargado del concurso de acreedores una prórroga de dos meses para que los menores que atiende la organización no tengan que ser trasladados a mitad de curso. De lo contrario, si el juez no se pronuncia aceptado la prórroga, los usuarios pueden verse obligados a desalojar los centros el 14 de mayo.

Un 'agujero' de 21 millones y las propiedades

Lo que nadie comprende como Emaús ha podido llegar a esta situación: está en concurso de acreedores con una deuda de 21 millones de euros, seis de ellos, de la Seguridad Social. El fundador de Emaús es Francisco Nadal Ivarsque implantó el modelo en Altea inspirándose en la obra del Abbé Piérre en Francia. Actualmente, tiene pisos tutelados en varios municipios de la Marina Alta y Baixa y un centro en Altea y otro en Relleu. Tanto en la reunión de este martes de los alcaldes y los sindicatos, en alguna ocasión, se ha planteado la posibilidad de que solicite la investigación al patrimonio de Nadal al considerar que durante todos estos años podría darse un posible alzamiento de bienes. Pero para que eso se dé y el juez de lo mercantil quien lo solicite, primero debe darse la resolución del concurso y una vez se declare la culpabilidad, pedirlo las partes afectadas. 
En la actualidad, Emaús posee varias propiedades, pero sobre ellas pesan varios créditos hipotecarios. Los sindicatos han criticado, en reiteradas ocasiones, el elevado endeudamiento de la asociación y el nivel de permisividad de la anterior Conselleria de Bienestar Social en la concesión de subvención sin ningún tipo de control, lo que ha acabado generando la deuda de 21 millones de euros. Y recuerdan que cuando la deuda de Emaús con la Seguridad Social era de cuatro millones, se medió para que se permitiera ese endeudamiento.

Concentración de los trabajadores de Emaús, el pasado viernes. Foto apResultat d'imatges de RELEU EMAUS MONICA OLTRA

Resultat d'imatges de RELEU EMAUS MONICA OLTRANo hay comentarios:

Publicar un comentario